Akin menetelmäblogi

Kvantitatiivisen eli määrällisen aineiston kerääminen, Webropol-ohjeita, aineiston analysointi Excelillä, matemaattisia malleja, Tilastoapu, SPSS ym.

Olennaiset Excel-taidot

Perustaidot, Laskenta, Tiedon visualisointi, VBA

Analysointiosaaminen

Olennaiset datojen analysointitaidot - Excel 2016

Akin Python-blogi

Data-analytiikkaa Pythonilla